מועדון ברידג' אביבים
אתר האגודה לסוכרת נעורים
האגודה לסוכרת נעורים בישראל הוקמה בשנת 1981 ע"י הורים לילדים סוכרתיים, כסניף הישראלי של הארגון הבינלאומי לסוכרת נעורים-( JDRF (Juvenile Diabetes Research Foundation) שמרכזו בארה"ב.
הפעילות השנתית של האגודה מגוונת מאוד ומתחלקת לשני תחומים מובהקים:
• עידוד המחקר ושותפות למסע העולמי למציאת מרפא והתמודדות עם סיבוכי המחלה.
• רווחה ושיפור איכות חייו של החולה הסוכרתי ומשפחתו.