מועדון ברידג' אביבים

 

SUNDAY

MONDAY

TUESDAY

WEDNESDAY

THURSDAY

FRIDAY

SATURDAY

MORNING

10:00-13:00

LECTURE

+

TOURNAMENT

 

TOURNAMENT

 

TOURNAMENT

LECTURE

+

TOURNAMENT

LECTURE

+

TOURNAMENT

        

 

       

AFTERNOON

17:00-20:00

LECTURE

+

TOURNAMENT

LECTURE

+

TOURNAMENT

LECTURE

+

TOURNAMENT

LECTURE

+

TOURNAMENT

LECTURE

+

TOURNAMENT

+ LEAFLET

 

LECTURE

COFFEE&CAKE

+ TOURNAMENT

16:30-19:30

LECTURE

+

TOURNAMENT

16:30-19:30

EVENING

20:30-23:15

NOVICE

TOURNAMENT

IMP

BAROMETER

CASH PRIZES

 TOURNAMENT

          .

 

 

        .

 

        .